Novice

Slaba posojila
Splošno

Kako slaba posojila vplivajo na banke in na finančno stabilnost

Veliko ljudi še vedno ne ve, kako pride do slabega posojila. Slaba posojila nastanejo, ko posojilojemalec ne plača več v skladu s pogoji posojila. Velike količine slabih posojilih lahko povzročijo, da banke naletijo na težave s kapitalsko ustreznostjo in v najslabšem primeru povzročijo bankrot. 

Globalna finančna kriza in posledična evropska državna dolžniška kriza sta privedli do močnega povečanja števila slabih posojil v evropskem bančnem sistemu. Mogoče ne veste, da imajo slaba posojila kar precejšen delež prav v Evropski Uniji.

Kakšne so takojšnje posledice slabih posojil?

Slaba posojila v prvi vrsti zagotovo zmanjšajo donosnost banke in s tem poskrbijo, da postanejo banke nesposobne, da dodeljujejo nove kredite. To je seveda za banko izredno slabo in lahko vodi tudi v njen propad. 

Ko pride do slabih posojil, to lahko privede do dolgoročnega oviranja gospodarske rasti, kar seveda zopet povzroči negotovost v bančnem sistemu in posledično se poveča tveganje za finančno stabilnost. Da se slaba posojila preprečujejo, so države Evropske Unije sprejele vse potrebne ukrepe. 

Zakaj podjetja potrebujejo prestrukturiranje?

Dandanes bi morala biti podjetja, če želijo uspeti, usmerjena k potrošnikom. Če se vedenje potrošnikov razvije, morajo podjetja prilagoditi svoje organizacije, da se bodo lotila teh sprememb. Sledenje in ustvarjanje potrošniških trendov z rednimi prilagoditvami lahko štejemo za nefinančni razlog za prestrukturiranje .

Če je prestrukturiranje del strategije podjetja, bo dejansko to neposredno vplivalo na dolgoročne finančne rezultate. 

Primeri notranjih razlogov za prestrukturiranje podjetij

Velikokrat postane prestrukturiranje nujno potrebno, ko je dobičkonosnost veliko pod pričakovanji. Marsikatero podjetje se sooča z stagnirajočimi ali padajočimi prihodki. Pride lahko tudi do tega, da postanejo stroški obratovanja previsoki in bo zato potrebno uvesti določene spremembe. 

Tu je še prekomerna naložba, slab denarni tok, zelo slaba notranja komunikacija in še bi lahko naštevali. Vsi omenjeni razlogi nujno kličejo prestrukturiranje, ki je običajno edina rešitev za obstoj podjetja.