Novice

e arhiv
Novosti na področju nepremičnin

Popoln nadzor nad poslovno dokumentacijo

Ker pri poslovanju redno prejemamo in oddajamo pomembno poslovno dokumentacijo, te informacije pa tudi pogosto uporabljamo, moramo imeti nad vsemi podatki popoln nadzor. Le tako lahko pričakujemo, da bomo vrednost teh vsebin pri poslovanju res izkoristili. Pravzaprav pa je nadzor nad poslovno dokumentacijo ključen že zato, ker smo dolžni nekatere dokumente trajno hraniti in jih moramo imeti pri roki, če kdo zahteva vpogled. Da bi si življenje in poslovanje kar se da olajšali, se splača za poslovno dokumentacijo dobro skrbeti. Na srečo to nalogo prevzamejo informacijski sistemi, ki se v tej vlogi odlično obnesejo.

Sodobni dokumentni sistemi imajo celo vrsto uporabnih funkcionalnosti. Osnovna funkcija je že elektronski arhiv, ki omogoča varno in trajno shranjevanje pomembnih poslovnih dokumentov. A že pri tem se pokaže tudi vsestranska uporabnost in zmogljivost teh sistemov. Elektronski arhiv ne nudi le varnega mesta za shranjevanje, temveč omogoča enostaven vpogled v dokumentacijo in dejansko uporabo podatkov. Napredni sistemi samodejno prepoznavajo in razvrščajo dokumente, jih povezujejo s posameznimi projekti in osebami, pripravijo lahko tudi podrobna poročila in močno olajšajo nadzor nad raznovrstno dokumentacijo. Že sam elektronski arhiv torej upravičuje izbiro dobrega dokumentnega sistema.

Nadalje pa nam pomagajo tudi nekatere druge, bolj specifične funkcije. To je lahko kadrovska mapa, s katero imamo popoln nadzor nad zaposlenimi in sodelavci. Tudi na tem področju imamo opravka s pomembno poslovno dokumentacijo, zato mora biti tudi kadrovska mapa prilagojena potrebam podjetja in uporabniku delo čim bolj olajšati. Na srečo se sodobni informacijski sistemi pri tej nalogi odlično obnesejo. Kadrovska mapa vključuje vse razpoložljive podatke o zaposlenih, ne samo osebnih podatkov, temveč tudi njihove delovne zadolžitve, strokovne kompetence in zmožnosti, potencial za dodatno izobraževanje in podobno. Ti podatki močno koristijo pri vodenju projektov, kot tudi pri zaposlovanju, širjenju proizvodnje in mnogih drugih ključnih odločitvah pri poslovanju podjetja.