Novice

registracija blagovne znamke
Splošno

Pravice intelektualne lastnine so omejene

Pogosto slišimo, da se kdo navezuje na avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine. Zaščita je na tem področju res dokaj zanesljiva, a le v tistih primerih, ko dejansko velja. Pravice intelektualne lastnine so namreč vezane na točno določene primere in imajo nekatere omejitve, ki jih je treba upoštevati. S tem se seznanimo že pri postopkih, kot sta registracija blagovne znamke in prijava patenta.

Pomembno je recimo to, da se zavedamo, katere situacije zaščita pokriva in katerih ne. Intelektualno lastnino lahko pri nas zaščitimo le proti zlorabam v poslovni praksi. Zaščitenih vsebin se torej ne smejo posluževati podjetja, ki želijo na ta način doseči nepošteno prednost na konkurenčnem trgu. Registracija blagovne znamke pa ne daje pravice ukrepanja proti tistim, ki zaščitene simbole uporabljajo za lastno rabo.

Prav tako ima zaščita določene vsebinske in geografske ovire. Prav v zvezi s tem je lahko registracija blagovne znamke najbolj komplicirana – izbrati moramo namreč klasifikacijske razrede, v katerih bo zaščita veljala. To so razredi, v katere so razdeljeni izdelki in storitve. Zaščita bo veljala le v tistih razredih, ki jih izberemo, zunaj teh pa se lahko znamka prosto uporablja. V osnovi vključuje registracija tri razrede, lahko pa za doplačilo izberemo tudi naknadne. Pri geografskih omejitvah je podobno.

V primeru suma kršitev je treba te omejitve vestno upoštevati. Pri tem lahko zelo pomaga patentni zastopnik oziroma drug strokovnjak, ki to področje dobro pozna. Patentni zastopnik se sicer izkaže za zelo dragocenega pomočnika že ob registraciji znamke oziroma prijavi patenta, a tudi kasneje so takšni strokovnjaki odlična izbira, če želimo svoje pravice dejansko uporabljati. Patentni zastopnik bo poskrbel za to, da zaščita intelektualne lastnine zares pokrije vse vsebine in vsa področja, ki jih mora. Tako ne bomo tvegali morebitnih zlorab, do katerih bi lahko prišlo zaradi napak ali nepozornosti.