Novice

Servis traktorjev in kmetijskih strojev
Splošno

Servis traktorjev in kmetijskih strojev

Kmetijstvo brez uporabe kmetijske mehanizacije oziroma strojev je danes praktično nemogoče. Visoka raven specializacije za pridelavo hrane je omogočila, da se ne potrebujemo več v tolikšni meri ukvarjati s pridelavo hrane, saj so kmetje vse bolj produktivni. Razvoj strojev, ki za pogon uporabljajo motorje z notranjim izgorevanjem je pomenil pravo revolucijo v kmetijstvu in v veliko delih sveta so bili ravno kmetje tisti, ki so prvi posvojili uporabo težke mehanizacije, kot so na primer traktorji. 

Dandanes so tudi najmanjši kmetje opremljeni s traktorji, ki omogočajo priklop in uporabo zelo široke palete priključkov za obdelavo zemlje ter setev in spravilo poljščin. Rezervni deli za traktorje omogočajo sprotno popravilo vseh manjših okvar, ki se pripetijo pri delu z njimi. Za kosilnice bcs pa so namenjeni rezervni deli bcs, pri katerih se največkrat menja dele za mehanizem kose. Tako so rezervni deli bcs, kot so na primer noži za koso, med deli, ki jih ima vsak kmet doma pri roki. Košnja je namreč opravilo, ki nikakor ne sme zastati, tudi v primeru, da pride do okvare kosilnice. 

Mnogi rezervni deli za traktorje so namenjeni domači menjavi, če pride do okvare. Ker gre za profesionalne kmetijske stroje, so traktorji narejeni robustno in tako, da se da dele z največ predvidene obrabe povsem enostavno zamenjati tudi doma. Določeni rezervni deli za traktorje pa zahtevajo bolj specifična orodja in več časa za zamenjavo, zato so v ta namen predvideni servisi kmetijskih strojev, kjer se ukvarjajo z bolj poglobljenimi popravili kmetijskih strojev. Tudi rezervni deli bcs kosilnic in zlasti njihovih pogonskih sklopov so, kar se tiče popravila, v večji meri domena servisov kmetijske mehanizacije.

Zlasti pri novejših modelih traktorjev je nujno, da smo dobro podučeni pri menjavi rezervnih delov, ali pa delo raje prepustimo strokovnjakom, tako da ne pride do še večjih okvar na stroju.