Novice

silos
Novosti na področju nepremičnin

Silos in njegove značilnosti 

Silos pridobimo s siliranjem krme. S pomočjo siliranja lahko v miru pospravimo krmo, ne glede na vreme. Krma se lahko silira v različnih silosih. V zadnjem času pa se vedno bolj uveljavljajo koritasti silosi, naj bi bo to pri nas ali v Evropi. 

Silos je cenejša in hitrejša oblika koritastega silosa. Je kar se da prilagojen sodobni tehnologiji siliranja. Koritasti silos ima same pozitivne lastnosti, saj ima visoko storilnost, varno, enostavno polnjenje, ter odvzem, ter nizki stroški. 

Stene silosa so visoke 1,30 metra in 2 metra, ter so nagnjene pod kotom 20 stopinj. Končna višina sten je 3 metre in 5 metrov dolžine. Ravno zaradi tega je vhod v silos položen. To nam zelo olajša dovoz krme. Ker imajo stene nagib, se lahko krmo temeljito potlači, še posebno do stene, ni se potrebno bati, da bi se traktor ali kdor koli poškodoval. Zmanjšana je nevarnost prevrnitve traktorja, saj so nizke stene in primerno nasuta površina.

Najmanj 5,2 metra naj bi bil silos širok in s tem nam olajša delo pri tlačenju in polnjenju krme. 

Mešalec za gnojevko ustvarja homogeno maso v jami 

Mešalec za gnojevko je namenjen pripravi gnojevke in to pred pričetkom vakuumskega črpanja. Z mešalcem za gnojevko mešamo ostanke krme od živine in blata z gnojevko. Mešalec za gnojevko naravnamo v jami tako, da s svojim delovanjem spravi vso vsebino v krožno gibanje. Tako so zajete vse plasti gnojevke. V jami ne ostanejo usedline, niti zbiti kosi blata. Ko mešalec za gnojevko meša, nastane homogena masa v jami. Homogena masa lažje prodre v obdelovalno površino in ima zelo visoko gnojilno vrednost.

Kmetovalci za gnojenje kmetijskih površin uporabljajo hlevski gnoj, gnojevko ali gnojnico. Tako gnojenje ni samo ekološko najbolj prijazno, ampak je tudi najcenejše, oziroma zastonj.

Iztrebki domačih živali so blato in urin, ki so pomešani s steljo, dodatkom vode in to je hlevski gnoj ali gnojevka. Mešanica urina domačih živali, ter vodo in snovmi, ki nastanejo iz urina zaradi naravnega delovanja presnove živali se imenuje gnojnica. Ravno tako primerna za gnojenje kmetijskih površin.