Novice

blagovne znamke
Splošno

Suveren nastop na konkurenčnem trgu

Konkurenca je v nekaterih pogledih zelo pozitivna stvar, celo za podjetja, ki morajo tekmovati z drugimi za svoj kos pogače med množico potrošnikov. Iskanje konkurenčnih prednosti vodi v inovacije in rešitve, ki jih ni mogoče pričakovati od trga v stagnaciji. Novosti bodo seveda močno zanimale zainteresirano publiko, a tudi konkurenco, ki se bo želela okoristiti s plodovi tujega dela. To lahko vodi v zlorabe, ki jih je težko odkriti in kaznovati oziroma že v izhodišču preprečiti. Gre za zlorabe intelektualne lastnine – zaščiti so namenjene nekatere dokaj dobre rešitve, še vedno pa ni popolnega zagotovila, da ne bo prišlo do težav. V primeru zlorab je zelo koristno, da imamo pravno podlago za preganjanje kršiteljev in terjanje ustrezne odškodnine. Takšno podlago zagotavljajo blagovne znamke, ki pokrivajo široko področje simbolov in znakov, na voljo pa so še nekatere druge možnosti, na primer patent, s katerim zaščitimo izume in inovacije, ki se uporabljajo v proizvodnih procesih.

V mnogih primerih pridejo za suveren nastop na konkurenčnem trgu v poštev že blagovne znamke, ki se uporabljajo za zaščito prepoznavnih podob podjetja in ponudbe. Gre za zaščito simbolov in znakov, na primer logotipov in sloganov, pa tudi barvnih kombinacij, grafik, izjemoma tudi zvočnih zapisov. Blagovne znamke so pogosta in priljubljena oblika zaščite intelektualne lastnine, saj se jih poslužujejo praktično vsa podjetja, ki nočejo tvegati zlorabe svojih prepoznavnih podob s strani konkurence, ki bi želela izkoristiti uveljavljenost znamke drugega podjetja in zaupanje kupcev v svojo korist.

Patent služi zaščiti izumov, ki imajo dejansko uporabo v proizvodnih in drugih procesih. Tu je tovrstna zaščita pogosto še veliko bolj pomembna, saj gre neposredno za odločilne konkurenčne prednosti v primerjavi z drugimi podjetji. Patent je nujna oblika zaščite intelektualne lastnine za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, ki so plod lastnega razvoja.