Novice

katalizator
Splošno

Katalizator in njegovo delovanje

Škodljivi izpušni plini so produkt delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem. V katalizatorju se spremenijo v okolju bolj prijazno zmes dušika, vode in ogljikovega dioksida. Keramična sredica katalizatorja to spremembo omogoča. Ohišje katalizatorja je narejeno iz nerjaveče pločevine. V ohišju se nahaja keramično satje, oplemeniteno z paladijem in platino. Učinkovitost samega satja omogoča njegova zgradba, površina je primerljiva z velikostjo igrišča. Preko satja pridejo plini v stik z plemenitimi kovinami, spremenijo svojo kemično sestavo iz škodljive v manj škodljivo.

Katalizator naj bi imel življenjsko dobo enako vozilu, na katerem je. Pomembno za pravilno delovanje katalizatorja so: sistem vžiga, sistem goriva, motor …, ki morajo na vozilu brezhibno delovati, znotraj proizvajalčevih dovoljenih vrednosti ves čas delovanja vozila.

Katalizator mora odvajati izpušne pline brez nevarnosti prehajanja v notranjost vozila. Naloga katalizatorja (katalitični pretvornik) je zmanjšati škodljive snovi v izpušnih plinih.

Del izpušnega sistema je tudi lombda sonda. Lombda sonda regulira mešanico in goriva. Pošilja signal v avtomobilski računalnik in mu sporoča pravilno nastanitev vbrizgalnega sistema, da lahko ob vsakemu trenutku pripravi najboljšo mešanico. Katalizator nadaljuje.

Katalizator ni edini del izpušnega sistema, je pa zelo pomemben.

FAP filter in DPF filter se imenujeta tudi filter trdnih delcev. FAP filter izloča trdne delce iz izpušnih plinov, ki nastajajo kot produkt zgorevanja dizelskega goriva v motorju. Zaradi ugotovljenih škodljivih vplivov teh delcev na zdravje ljudi in okolje se je z uvedbo standarda EURO IV, ki predpisuje stopnjo emisij, ki jih lahko v ozračje spusti novo vozilo, znižala dovoljena raven trdnih delcev v izpušnih plinih. Za reševanje omenjenega problema so bili pri dizelskih vozilih v sklop izpušnega sistema dograjeni FAP filtri, ki omogočajo zadrževanje problematičnih delcev.

FAP filter in težave, povezane z njim so: napačno motorno olje (motorna olja ne smejo vsebovati žvepla); nepravilno delovanje EGR ventila; razne poškodbe sesalnih in tlačnih cevi okrog turbopolnilnika (lahko povzročijo vdor zraka); poškodbe katalizatorja; mestna vožnja (javno znano je, da so dizelski motorji namenjeni dolgim relacijam) ter amatersko povečevanje moči.