Novice

Poslovna inteligenca
Poslovanje

Poslovna inteligenca nam omogoča lažje odločanje

Poslovna inteligenca se vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji. S pomočjo poslovne inteligente lahko zaposleni v nekem podjetju lahko natančno analizirajo izredno veliko količino podatkov, ki jih kasneje spremenijo v uporabne podatke. S pridobljenimi podatki se lahko bolje in koristneje odločajo v različnih situacijah.

Poslovna inteligenca nam pomaga pri razvijanju vseh potencialov, da podjetje postane konkurenčno na trgu. Z njeno pomočjo lahko namreč spremljamo kakšni so kazalniki uspešnosti ter podrobno razumemo naše poslovanje. Način uporabe poslovne inteligenca se od podjetja do podjetja zelo spreminja. Nekatera podjetja jo uporabijo za analizo nabave ali za optimizacijo proizvodnega procesa.

Poslovna inteligenca nam v podjetju pomaga doseči boljše rezultate na različnih področjih. Vsa uspešna podjetja vedo, da je poslovna inteligenca nujen del njihovega poslovanja. Na internetnih straneh lahko najdemo veliko informacij o poslovni inteligenci. Kdor bi jo rad implementiral v delovanje lastnega podjetja, lahko na spletu najde ogromno informacij, ki natančno razlagajo vse njene prednosti.

E-arhiv za hranjenje velike količine podatkov

E-arhiv je postal izredno pomemben vse odkar je večina podatkov v elektronski obliki. Vsako podjetje ima na računalnikih ogromne količine podatkov, ki jih mora sproti arhivirati in zagotoviti, da bodo varno spravljeni. Včasih so se podatki arhivirali v fizičnih mapah. Dandanes ni več tako in zato morajo podjetja najeti elektronske arhive, v katerih lahko hranijo izredno velike količine podatkov.

E-arhiv je izredno praktičen, saj nam omogoča hitro in enostavno brskanje po podatkih, ki smo jih shranili. Vsak shranjen dokument lahko najdemo po imenu ali po datumu. To nam olajša in pohitri marsikatero delo.

E-arhiv se vedno nahaja vi digitalizirani obliki. Nekatere dokumente bomo tako morali pred shrambo pretvoriti v digitalno obliko. V Sloveniji je na voljo več različnih podjetij, ki nudijo elektronsko arhiviranje podatkov. Navadno jim moramo plačati mesečno uporabnino, ki ni previsoka in tako dostopna tudi manjšim ter novonastalim podjetjem.