Prevzem podjetja predstavlja veliko odgovornost

Velikokrat se zgodi, da naši starši ustvarijo podjetje in ko napoči njihov čas za upokojitev, je naloga njihovih naslednikov, da se odločijo za prevzem podjetja. Ni enostavna odločitev in moramo dobro premisliti, če smo pripravljeni na to. To, da prevzamemo podjetje je velika čas, a obenem predstavlja veliko odgovornost, s katero se moramo spopasti. S podjetjem pride tudi do veliko odrekanj, a ima tudi seveda veliko prednosti. Ena izmed njih je ta, da uresničimo svoje vizije in cilje in sledimo svoji zastavljeni poti.

Prevzem podjetja seveda ne pomeni samo to, da nam starši zapustijo podjetje, ampak se lahko samo odločimo za nakup nekega podjetja, katero obratuje z dejavnostjo, ki je v našem interesu in imamo visoke cilje, da to podjetje vodimo naprej in ga nadgrajujemo z našimi cilji. S podjetjem moramo tako odgovorno ravnati in biti pozorni na vse gospodarske in zakonske situacije. Zato je vedno dobro imeti nekoga, ki ti stoji ob strani in pozna svet podjetništva.

Slaba posojila, katerih posledice so ponavadi neporavnane obveznosti

Več ali manj je bil vsak izmed nas postavljen v situacijo, ko nas je nekdo prosil, da mu posodimo denar z obljubo, da nam ga bo vrnil v najkrajšem možnem času. Seveda smo mu denar posodili, a tega posojenega denarja nismo nikoli več dobili v roke, torej nam ga tisti, ki smo mu denar posodili, ni vrnil. Slaba posojila je izraz, ki opisuje zgornjo prigodo.

Pri bankah velja bančno posojilo za slabo, kadar posojilojemalec več ko 90 dni ne plača dogovorjenega obroka, ali pa obresti. Banka si z dobrimi posojili zagotovi, da bo pridobila obrestne prihodke, ki ji prinašajo dobiček ali pa odobravajo nova posojila. Slaba posojila so tako rak rana za bančni svet, saj ko se posojilojemalci več kot 90 dni ne držijo odplačevanja, mora banka rezervirati več kapitala, saj domnevajo, da posojilo ne bo odplačano. S tem se bankam zmanjša zagotavljanje novih posojil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *